Slamavskiljare och trekammarbrunn till din toalett

Slamavskiljare och trekammarbrunnar är det som får din toalett och ditt avlopp att fungera som det ska. En slamavskiljare är det förberedande instrumentet inför reningen av blandat avloppsvatten som kommer från din toalett. Det är alltså en produkt som ska skilja det flytande från det fasta i vattnet som kommer från toaletten. Den fasta delen hamnar för att komposteras medan den flytande slussas vidare för att renas i större verk. I slamavskiljaren kommer också grövre partiklar stanna för att det inte ska bli stopp senare i reningsproceduren.

Trekammarbrunnen- den populäraste slamavskiljaren

Man ser en stor popularitet bland just trekammarbrunnen när det kommer till vilken slamavskiljare man väljer att sätta in där hemma. Den består av tre kammare precis som man hör på namnet och har alla funktioner som föregående avloppsreningar har men är ändå lite bättre och har smidigare funktioner som gör att det inte lika lätt blir stopp i rören och att allting kommer precis där det ska hamna.

För att din slamavskiljare ska fungera korrekt så är det viktigt att ni genomgår en slamtömning regelbundet och den bör även kontinuerligt bli kontrollerad så att den fungerar korrekt. Äger ni ert reningssystem som privatperson så kan ni antingen göra det själva om ni har den kunskapen eller anlita någon som kan komma hem till er och göra det regelbundet. Är då så att ni bor i en bostad som ägs av kommunen så kommer de hem till er för att sköta det, men ni kan se till så att de verkligen gör det så att det inte skulle bli något problem med era rör och avlopp. Det viktigaste är i alla fall att ingen av kamrarna blir överfyllda och därför skapar ett stopp i hela systemet. Det måste även finnas ett visst luftutrymme för ventilation.